Smlouva O Prodeji Na Dálku

ČLÁNEK 1-STRANY
PRODEJCE 
Obchodní Název : 
Adresa : 
Telefon : 
E-mail : 
NASTAVIT 
Jméno-příjmení : 
Adresa : 
Telefon : 
E-mail :

Článek 2-předmět a oblast působnosti Smlouvy

Tato Smlouva o prodeji na dálku ("dohoda") je upravena v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a nařízením o smlouvách na dálku. Strany této dohody uznávají a prohlašují, že znají a rozumí svým povinnostem a povinnostem vyplývajícím ze zákona o ochraně spotřebitele a nařízení o smlouvách na dálku na trůnu této dohody. To patří do předmětu této smlouvy, je příjemce Inovastil www.inovastil.com v závislosti na přání nebo služby nabízené přes doménových jmen (dále jen"webová stránka"), prodávající na nákup produktů, které patří k elektronicky pořadí uvedeném ve smlouvě s vlastnostmi zboží/služeb k prodeji a dodání v souvislosti se smlouvami uzavřenými na dálku v souladu s ustanoveními nařízení na ochranu spotřebitelů, zákonů a určit práva a závazky smluvních stran, které vytváří.

Uzavření této Dohody nebrání plnění ustanovení webové stránky členství dohodami, které strany uzavřely samostatně s Inovastil, a strany se dohodly a prohlašují, že Inovastil není stranou v žádném případě k prodeji výrobku, který je předmětem této Dohody, a nemá žádnou odpovědnost nebo závazek k plnění závazků stran podle této dohody.

ČLÁNEK 3-ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A NÁKLADY NA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍ SMLOUVĚ

Typ A Typ produktu/produktů, množství, značka / model, barva a prodejní cena a informace o dodávkách včetně daní jsou následující:

Způsob platby a plán: prostřednictvím online aplikace virtual POS ..........Kreditní karta u banky .... měsíc.... (písemně ..............................................) Měsíční platba v TL / předem ........... Platba TL

Zájem Obdržel:.......

Úroková sazba použitá na úrokovém účtu:% ...

Zásilky začnou do 3 pracovních dnů od objednávky. Zásilka bude dokončena do (7) pracovních dnů.


Dodací Adresa: 
Osoby, Které Mají Být Doručeny: 
1. 
2. 
Fakturační Adresa:

ČLÁNEK 4-ZPŮSOB DODÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Smlouva vstoupila v platnost se souhlasem kupujícího a je prováděna dodáním zboží/služeb zakoupených kupujícím od prodávajícího kupujícímu. Zboží/služby bude doručeno osobě / osobám nacházejícím se v objednávkovém formuláři kupujícího a na adrese uvedené v této smlouvě.

ČLÁNEK 5 - NÁKLADY NA DODÁNÍ A VÝKON

Náklady na dodání zboží / služeb patří kupujícímu. Pokud prodávající na webových stránkách prohlásí, že poplatek za doručení bude hrazen, náklady na dodání budou patřit prodávajícímu. Dodání zboží; k dispozici je sklad prodávajícího a platba je provedena ve stanovené lhůtě po realizaci. Prodávající dodá zboží / služby do 30 (třiceti) dnů od Objednávky Zboží / Služeb ze strany kupujícího a vyhrazuje si právo prodloužit dobu dalších 10 (deseti) dnů písemné oznámení během tohoto období. Pokud z nějakého důvodu se cena zboží/služby se neplatí zde, nebo platba je zrušeno v bance záznamy, prodávající je považováno za prosté povinnosti dodat Zboží / Služby.

ČLÁNEK 6-PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO

Kupující prohlašuje, že se seznámil a informoval předběžných informací nahraných prodávajícím, pokud jde o základní vlastnosti, prodejní cena a způsob platby, výrobku, který je předmětem smlouvy na webových stránkách a dodání a dal potřebné potvrzení v elektronické podobě. Jako spotřebitel mohou kupující dosáhnout svých požadavků a stížností prostřednictvím kanálů poskytovaných výše uvedenými kontaktními údaji prodávajícího.

Kupující, této Dohody a předběžné informace formě elektronicky potvrzení smlouvy od spotřebitelské smlouvy na dálku, které musí být uvedeny prodávajícím na adresu hlavní vlastnosti výrobků, na objednávku, cena výrobků, včetně daně, platby a dodací informace získané potvrzeno jako správné a úplné.

Kupující je povinen prohlédnout zboží / služby, které jsou předmětem zakázky před porodem, zničené, rozbité, roztrhané obaly, atd. pokud obdrží poškozené a vadné zboží / služby od nákladní společnosti, odpovědnost je zcela jeho vlastní. Zboží / služby přijaté kupujícím od důstojníka nákladní společnosti se považují za nepoškozené a neporušené. Po dodání patří odpovědnost a škody na zboží / službách kupujícímu. Pokud banka nebo finanční instituce, nemusí platit náklady na zboží / služby prodávajícího vzhledem k nespravedlivé nebo neoprávněné použití kreditní karty náležející kupujícímu neoprávněných osob po dodání Zboží/Služby, kupující je povinen vrátit zboží/služeb prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) dnů, za podmínky, že byly dodány s ním. V tomto případě náklady na dodání patří kupujícímu.

ČLÁNEK 7-PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá za dodání zboží/služeb, které jsou předmětem smlouvy na kupujícího v souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, zvuk, kompletní, v souladu s kvalifikací uvedenou v objednávce a se zárukou dokumentů a uživatelské příručky, pokud existuje. Prodávající od smlouvy z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností, které brání dopravě výrobku, jestliže předmět nedodá ve lhůtě, kupující je povinen oznámit co nejdříve, smlouvy zboží/služeb, příjemce je musí být doručena jiné osobě, pokud osoba, které má být dodáno, prodávající nenese odpovědnost odmítnutí dodávky.

ČLÁNEK 8 - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy odmítnutím zboží nebo služby, nejpozději do 7 (sedmi) dnů od obdržení nebo podpisu smlouvy bez jakékoli občanské či trestní odpovědnosti a to bez jakéhokoli odůvodnění, a prodávající se zavazuje, že vrátí mu prodávající zboží ode dne doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu. Oznámení o odstoupení od smlouvy a další oznámení týkající se smlouvy mohou být zaslány prostřednictvím kontaktního informačního kanálu prodávajícího uvedeného výše. JELIKOŽ SPOLEČNOST INOVASTIL NENÍ SMLUVNÍ STRANOU TÉTO DOHODY O PRODEJI NA DÁLKU, NELZE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POUŽÍT PROTI SPOLEČNOSTI INOVASTIL NEBO NELZE POŽÁDAT O VRÁCENÍ PENĚZ.

Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, je nutné informovat prodávajícího v souladu s ustanoveními právních předpisů během tohoto období. Je-li uplatněno právo na odstoupení od smlouvy: a) musí být vrácen produkt dodaný kupujícímu nebo výše uvedené třetí straně, kterou oznámil. b) krabice, obaly, ostatní produkty prezentovány s výrobkem, pokud existuje, pokud existuje, standardní příslušenství, která bude vrácena ve lhůtě 7 (sedmi) dnů, musí být dodáno kompletně a nepoškozené. Do 10 (deseti) dnů od uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a dodání informací je cena produktu vrácena kupujícímu, jak je zaplaceno. Při vrácení výrobku prodávajícímu musí být vrácena i původní faktura předložená kupujícímu v době dodání výrobku. Náklady na zpáteční dopravu patří prodávajícímu. Vrácená část faktury, která bude vrácena s produktem, bude vrácena vyplněním a podpisem kupujícího.

ČLÁNEK 9-PŘÍPADY, KDY NELZE UPLATNIT PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy nelze použít v následujících případech:

a. před uplynutím práva na odstoupení od smlouvy, smlouvy o poskytování služeb, které začínají vykonávat službu se souhlasem spotřebitele

B. Smlouvy o zboží, jehož cena je stanovena na akciovém trhu nebo na jiných organizovaných trzích

c. Smluv na dodávku zboží upravené podle přání spotřebitele nebo jasně jeho osobní potřeby, které nejsou příznivé k návratu do jejich povahy a jsou v nebezpečí rychlého zhoršení nebo je pravděpodobné, že projde datum spotřeby

D. Smlouvy o zvukových nebo obrazových nahrávkách, softwarových programech a počítačových dodávkách za předpokladu, že jsou zabaleny spotřebitelem

e. Smlouvy o dodávkách periodik, jako jsou noviny, časopisy

f. Smlouvy o výkonu sázkových a loterijních služeb

G. Smlouvy o službách prováděných okamžitě v elektronické podobě a nehmotné zboží dodané okamžitě spotřebiteli.

ČLÁNEK 10-ŘEŠENÍ SPORŮ

Spotřebitelé mají problémy s prodávajícím, pokud se prodávající se nepodaří vyřešit problém, pokud náklady výrobku 1.161,stížnosti a odvolání, pokud jde o záležitosti odkazů v procesu až do 67 TL produkt zakoupili, nebo v místě bydliště spotřebitele problémů rozhodčím řízení; náklady na produkt 1.161,67 TL věcech a odvolání jejich aplikace v procesu stížnosti týkající se produktu, který jste zakoupili sídlo nebo umístění spotřebitelů soud bude moci.

5 nařízení o rozhodčích výborech pro spotřebitelské otázky zveřejněné v Úředním věstníku ze dne 01.08.2003 a číslované 25186. Ve třetím odstavci článku je dolní peněžní limit pro provinční rozhodčí výbory působící v provinciích s metropolitním statusem, který má být účtován a oprávněn pečovat o spory, 3,032.65 TL.

ČLÁNEK 11-CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB

Předem nebo termín, cena zboží/služby, je cena k dispozici v obsahu vzorku faktury zaslané zákazníkovi spolu s výrobkem a vzorek faktury odeslána zákazníkovi na konci objednávky, i když akontace cena je zahrnuta v objednávkovém formuláři. Slevy, kupóny a další slevy provedené prodávajícím nebo Doğuş Planet se odrážejí v prodejní ceně.

ČLÁNEK 11-VÝCHOZÍ A PRÁVNÍ DŮSLEDKY

Pokud kupující nesplácí transakce provedené kreditní kartou, bude držitel karty platit úroky a bude odpovědný bance na základě smlouvy o kreditní kartě uzavřené se samotnou bankou. Pokud kupující nesplácí svůj dluh, kupující souhlasí s tím, že zaplatí ztráty a ztráty prodávajícího v důsledku zpožděného plnění dluhu.

Článek 12-oznámení a smlouva o důkazech